Jako lijepa, ali i jako zahtjevna biljka. Svojim izgledom dosta podsjeća na Eusteralis stellata-u od koje je možemo razlikovati po nešto kraćim i širim listovima. Naraste prilično velika, tako da je prvenstveno pogodna za velike akvarije visine 50 ili više centimetara. Da bi zablistala u punom sjaju potrebno joj je puno svijetla, kao i dodatak CO2 i mikroelemenata. Čak i u optimalnim uvjetima raste prilično sporo. Jedna od specifičnosti ove biljke je i ta da matična biljka stvara brojne bočne ogranke i bez da je režemo, pa tako sama poprima grmoliki oblik. Naravno, odsijecanjem i sadnjom tih bočnih ogranaka dobivamo nove biljke. Nove jedinke ćemo također dobiti presijecanjem i ponovnom sadnjom gornjeg dijela matične biljke. Najljepši estetski efekt postiže se sadnjom više biljaka jedne pored druge. Naša vodovodna voda joj prilično odgovara, pa se stoga ne treba opterećivati omekšavanjem i zakiseljavanjem vode. Prava je šteta što zbog velikih zahtjeva (prvenstveno po pitanju svijetla) ova biljka uspijeva tek u pokojem akvariju. Uglavnom, svi vi koji imate adekvatne uvijete trebali bi joj pružiti šansu, nećete požaliti.

Image

Image