Prosinac 17, 2017, 18:46:50 poslijepodneNajnoviji Član: Kongo
SMF sistem trgovine - Pregled trgovanja - Kwan
SMF sistem trgovine Kontakt
Broj trgovanja: (+1) Pregledaj cijeli profil.
Ukupno pozitivno mišljenje: 100% Pošalji osobnu poruku ovom korisniku.
Broj pozitivnih mišljenja: positive
Broj neutralnih mišljenja: 0 netural
Broj negativnih mišljenja: negative
Broj pozitivnih mišljenja: 1

Dodaj mišljenje za Kwan

Pregled svih mišljenja | Pregled mišljenja prodavača | Pregled mišljenja kupca | Pregled mišljenja zamjene/poklona

Rating Comment From Detail Date Report
positiveBilje na poklonZamjena/poklon AceView DetailOžujak 06, 2014, 23:20:51 poslijepodneReport
Pages: [1]